Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA

Počet článkov autora: 1


Zmeny v dočasnej ochrane podnikateľov ako neformálnej reštrukturalizácii

Jedným z nových právnych inštitútov implementovaných do právneho poriadku Slovenskej republiky prijatých počas boja s pandémiou spôsobenou COVID-19 je dočasná ochrana podnikateľov, nazývaná tiež neformálna reštrukturalizácia. Predkladaný príspevok...