Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Hapla, M., Dělba moci a nezávislost justice.

Hapla, M., Dělba moci a nezávislost justice.
Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017, 95 s. ISBN 978-802108478-0.
JUDr.
Rudolf
Kasinec
PhD.
Právnická fakulta UK v Bratislave, Katedra teórie práva a sociálnych vied.
Autor sa rozhodol spracovať nesmierne zložitú problematiku deľby moci a jej súčasného ponímania. Samotná téma je ešte aktuálnejšia v Slovenskej republike vzhľadom na súčasnú politickú tému, ktorou je rušenie amnestií vydaných ešte počas vlády Vladimíra Mečiara. Táto zásadná téma, ktorá sa dotýka základných princípov právneho štátu, je úzko prepojená s teóriami deľby moci. Hlavní podporovatelia zrušenia týchto amnestií sa odvolávajú na princíp právneho štátu - check and balances (bŕzd a protiváh). Autor sa tejto aktuálnej téme priamo nevenuje, ale pokúša sa vykresliť vzťahy medzi mocou zákonodarnou, súdnou a výkonnou. Tieto vzťahy sú kľúčové pre pochopenie fungovania právneho štátu v demokratických štátoch.
Monografia svedčí o záujme autora o danú problematiku, čo dokladuje i množstvo citovanej domácej i zahraničnej literatúry. Tu sa au
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).