Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Lukáš Mareček, PhD.

Počet článkov autora: 1


Možno stíhať na Slovensku zločin agresie?

V štúdii autor vymedzuje, čo je to zločin agresie, poukazuje na niektoré nedostatky zverejneného slovenského prekladu Rímskeho štatútu a analyzuje právny základ pre vedenie trestného stíhania. Keďže skutková podstata zločinu agresie v slovenskom T...