Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Mgr. Dominika Pintérová

Katedra obchodného práva a hospodárskeho právaPrávnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Počet článkov autora: 2


Obchodnoprávne aspekty právneho statusu profesionálneho športovca

Zákon č. 6/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z.z. o športe v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1.2.2020, zaviedol možnosť výberu profesionálneho športovca, či bude vykonávať športovú činnosť v prospech konkrétnej šport...

Ochrana dôverných informácií v obchodnoprávnych vzťahoch prostredníctvom koncepcie zmluvy o zachovaní mlčanlivosti o dôvernej informácii

Autorka sa v článku zameriava na výklad teoreticko-aplikačných východísk inštitútu dôvernej informácie v obchodnoprávnych vzťahoch a legislatívnej konštrukcie zmluvy o zachovaní mlčanlivosti o dôvernej informácii v právnom poriadku Slovenskej repu...