Online časopis

Jurisdikčná imunita podľa aktuálnej rozhodovacej činnosti Súdneho dvora Európskej únie

Cieľom článku je poukázať na súčasné chápanie jurisdikčnej imunity v práve Európskej únie prostredníctvom oboznámenia sa s aktuálnym rozhodnutím Súdneho dvora Európskej únie spolu s krátkym nahliadnutím do historického vývoja doktríny jurisdikčnej imunity - od jej absolútneho chápania k reštriktívnemu, aj v kontexte slovenskej právnej úpravy.
The aim of this contribution is to point out the current understanding of jurisdictional immunity in European Union law through the interpretation ofthe actual decision ofthe Court of Justice ofthe European Union with a short excursion into the historical development of the doctrine of jurisdictional immunity from its absolute understanding to restrictive one, also in the context of Slovak legislation.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.