Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Tomáš Pobijak

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Počet článkov autora: 1


Obrátené dôkazné bremeno v civilnom sporovom konaní

Autor sa v článku venuje problematike tzv obráteného dôkazného bremena. Cieľom tohto článku je poukázať na prípady, kedy k takejto procesnej situácii dochádza a aký má dosah na procesné strany sporu. The author deals with the issue ofthe so-call...