Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Goněc, Vladimír, An Eastern Schuman Plan?

Goněc, Vladimír, An Eastern Schuman Plan?
Project of Central and East European Coal and Steel and Political Community (1953), Brno, 2009, 170 strán
Prof. JUDr.
Jozef
Beňa
CSc.
Katedra právnych dejín Univerzita Komenského Právnická fakulta
Mgr.
Michal
Považan
Katedra právnych dejín Univerzita Komenského Právnická fakulta
Vladimír Goněc pôsobí ako docent na Historickom ústave Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Vo svojej tvorbe sa dlhodobejšie venuje európskej a osobitne stredoeurópskej integrácii. Dôraz kladie na skúmanie dejín idei integrácie, ktorá, ako dokazuje, má svoj pôvod v strednej Európe a po nemožnosti jej aktualizácie v tomto priestore sa "presúva" do západnej časti európskeho kontinentu, kde sa stáva skutočnosťou.
Autor na tému dejín európskej integrácie publikoval už viackrát v minulosti. Jeho diela ako napríklad
Evropská idea. Idea mírové kooperující a sjednocující se Evropy I. (do roku 1938)
1), Hubert Ripka: un européen2) a mnohé iné poukazujú na jeho hlboký záujem o túto tému. Toto sa prejavuje najmä v informačnej bohatosti recenzovanej
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).