Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Mosný, Peter - Laclavíková, Miriam, Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. Od najstarších čias do roku 1848.

Mosný, Peter - Laclavíková, Miriam, Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. Od najstarších čias do roku 1848.
Bratislava: Heuréka, 2010, s.103. ISBN 978-80-89122-63-9
JUDr. Mgr.
Adriana
Švecová
PhD.
Katedra dejín práva Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Na úvod priateľsky glosujem, že ako recenzentka a zároveň kolegyňa oboch spoluautorov môžem vyjadriť istú bezprostrednú profesionálnu "zainteresovanosť" alebo skôr pretenciu na diele podobných tematických a propedeutických kvalít, keďže sama pôsobím pedagogicky na ten istej katedre a mám teda rovnaký záujem na kvalitných odborných študijných pomôckach, ktorými sú učebné texty a učebnice z odboru právnohistorického, ktorý je v súčasnosti málo doceneným v prítomnom právnom pozitivizme, tak na Slovensku, ako aj v európskom kontexte. Prirodzene, na druhej strane mi nič nebráni na tomto mieste vyjadriť svoj odborný posudok, resp. názor na publikované kompendium v subodbore slovenských dejín štátu a práva. Tie v starších aj mladších dejinách stále právna historiografi
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).