Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Miriam Laclavíková, Formovanie úpravy majetkových vzťahov medzi manželmi (od vzniku uhorského štátu do prvej československej kodifikácie rodinného práva).

Miriam Laclavíková, Formovanie úpravy majetkových vzťahov medzi manželmi (od vzniku uhorského štátu do prvej československej kodifikácie rodinného práva).
Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010, 321 strán
Prof. Dr. h. c. JUDr.
Peter
Mosný
CSc.
vedúci Katedry dejín práva Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Predkladaná monografická práca je výsledkom dlhodobejšieho historickoprávneho výskumu jej autorky. Preto nie je náhodné, že nesie pečať poctivej vedeckej práce so všetkým tým, čo k tomu patrí. Teda bez kamufláží, balastu, v dostatočnej miere vyvážená pramenným doložením tvrdeného pri uplatnení zásad logickosti, vysokej miery kultivovanosti a zrelej vyspelosti právneho myslenia. Navyše, osobitne pozoruhodným je tiež fakt použitia výrazových prostriedkov. Práca je n
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).