Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

František Cvrček, Právni informatika.

František Cvrček, Právni informatika.
Praha - Plzeň: Ústav státu a práva AV ČR - Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, 371 strán
JUDr.
Eduard
Bárány
DrSc.
V odborných diskusiách, vystúpeniami na konferenciách a článkami v odbornej tlači už viac ako dve desaťročia udivuje kolektív právnych informatikov z Ústavu štátu a práva AV ČR odlišným a neobvykle exaktným pohľadom na právo. Jeden zo zakladateľov právno-informatického prístupu ku právu v bývalom Československu predstavuje v recenzovanej monografii relatívne ucelený obraz tohto odvetvia právnej vedy. Kniha je zároveň vedeckou monografiou aj učebnicou, z ktorej sa môžeme dozvedieť veľa nového i my, čo sme skončili právnické fakulty pred desaťročiami. V Českej republike sa právna informatika vyučuje na všetkých právnických fakultách.
Úvod
je pre väčšinu čitateľov prvým priblížením k právnej informatike, okrem využívania právnych informačných systémov, chápanej ako "študijný odbor študujúci informačné aspekty práva pomocou exaktných metód" (s. 15).
Kniha F. Cvrčka sa skladá zo šiestich oddielov a osemnástich ďalej členených kapitol. Doplňujú ju zoznamy tabuliek, obrázkov a literatúry, anglické resumé a vecný register. V duchu právnoinformatického prístupu možno za najvhodnejšiu jednotku či úroveň sprostredkovania práce považovať kapitolu.
Oddiel I.
Právna informatika - pojem, predmet a história
tvoria dve kapitoly. Prvá z nich
Pojem, predmet a metódy právnej informatiky
má vzhľadom na relatívnu novosť právnej informatiky v právnických kruhoch veľký význam. Ide v nej o aplikáciu všeobecnej informatiky na právo. Možno prekvapí, že predmetom právnej informatiky je aj modelovanie právnického uvažovania. (s. 26). Pre právnika pôsobí neobvykle príklon k exaktným metódam. Už tu je zjavné, že autor pozná možnosti aj hranice právnoinformatického prístupu k právu.
Druhá
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).