Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právo na prístup k súdu a spravodlivý proces. Žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu

ZSP 37/2017
Právo na prístup k súdu a spravodlivý proces
Žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu
čl. 17 ods. 1, 2, 5 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
§ 79 ods. 3 Trestného poriadku
Právny formalizmus súdov a nimi vnášané prehnané nároky na formuláciu procesných úkonov zo strany subjektov trestného konania, nemožno z ústavnoprávneho hľadiska akceptovať; platí priorita skutočnej vôle nad jej formálny prejav.
Nález
Ústavného súdu SR
, sp. zn.
I. ÚS 18/2016
Z odôvodnenia:
1. M. U. (ďalej len "sťažovateľ") sťažnosťou doručenou Ústavnému súdu SR (ďalej len ,,ústavný súd") 28. septembra 2015, napadol v záhlaví tohto nálezu uvedené rozhodnutie Okresného súdu B. I (ďalej len "okresný súd") a Krajského súdu v B. (ďalej len "krajský súd") a navrhol jeho zrušenie pre rozpor so svojimi právami zaručenými čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy SR (ďalej len "ústava") a čl. 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "dohovor").
Tvrdil, že všeobecné súdy sa vôbec nezaoberali jeho žiadosťou o prepustenie z väzby z 3. decembra 2014 a jeho následnou urgenciou z 27. apríla 2015, hoci z ich obsahu nepochybne vyplývalo, že "chcel byť prepustený na slobodu a že sa vzdáva svojho práva o osobné vypočutie"; súdy rozhodli až o ďalšej žiadosti z 10. júna 2015, a to 30. júna 2015 (okresný súd) a 13. augusta 2015 (krajský súd), čiže v rozpore s požiadavkou urýchlenosti rozhodovania v zmysle čl. 17 ods. 1, 2 a 5 ústavy a čl. 5 ods. 4 dohovoru a naň nadväzujúcou judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len "ESĽP") a ústavného súdu.
2. Sťažovateľ navrhol vysloviť porušenie označených práv v
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).