Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právo obhajcu na doručenie uznesenia o vzatí obvineného do väzby a počítanie lehoty na podanie sťažnosti

61/2016
Právo obhajcu na doručenie uznesenia o vzatí obvineného do väzby a počítanie lehoty na podanie sťažnosti
§ 44 ods. 2, § 179 ods. 3 a § 187 ods. 1 Trestného poriadku
Po rozhodnutí o vzatí obvineného do väzby a po ustanovení obhajcu obvinenému je sudca pre prípravné konanie povinný doručiť obhajcovi nielen opatrenie o ustanovení za obhajcu, ale aj uznesenie o vzatí obvineného do väzby. Táto povinnosť mu vyplýva z ustanovenia § 179 ods. 3 druhej vety Trestného poriadku.
Obhajca obvineného je oprávnený za obvineného v jeho mene a v jeho prospech podať sťažnosť proti uzneseniu o vzatí do väzby. (§ 44 ods. 2 Trestného poriadku).
Ak je ustanovenému obhajcovi najprv doručené opatrenie o ustanovení za obhajcu a až dodatočne uznesenie o vzatí obvineného do väzby, začína mu plynúť trojdňová lehota na podanie sťažnosti proti uzneseniu o vzatí do väzby nasledujúci deň po tom, čo mu bolo doručené toto uznesenie. (§ 187 ods. 1 druhá veta Trestného poriadku).
Uznesenie
Krajského súdu v Žiline
, sp. zn.
1 Tpo 55/2007
.
Skutkový stav:
Krajský súd v Ž. uvedeným uznesením na neverejnom zasadnutí o sťažnosti obvineného J. I. proti uzneseniu Okresného súdu v Ž., sp. zn. 1 OTp 539/2007 rozhodol tak, že podľa § 194 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku (ďalej ak "TP") zrušil napadnuté uznesenie a podľa § 79 ods. 1 TP obvineného J. I. prepustil z väzby na slobodu.
Z odôvodnenia:
Okresný súd napadnutým uznesením podľa § 72 ods. 2 TP z dôvodu § 71 ods. 1 písm. c) TP rozhodol o vzatí obvineného J. I. do väzby. Lehota väzby začala plynúť 1. augusta 2007 o 12.20 h. a menovaný ju vykonával v Ústave na výkon väzby v Žiline.
Obvinený podal proti tomuto uzneseniu sťažnosť prostredníctvom svojej obhajkyne. V odôvodnení sťažnosti uviedol, že ľutuje verbálne konflikty s manželkou a deťmi. Poškodeným sa zabitím nevyhrážal takým spôsobom, že by to mohlo u nich vzbudiť dôvodnú obavu z vykonania hrozieb. V minulosti nebol odsúdený, preto neexistuje obava z pokračovania v
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).