Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

MASLÁK proti Slovenskej republike (č. 3)

rozsudok z 27. apríla 2023 k sťažnosti č. 35673/18 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na súkromie)
V prípade Maslák proti Slovenskej republike (č. 3),
Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc vo výbore v zložení:
 
Péter Paczolay, predseda,
Alena Poláčková,
Gilberto Felici, sudcovia,
a Liv Tigerstedt, zástupkyňa tajomníka sekcie,
berúc do úvahy:
sťažnosť (č. 35673/18) proti Slovenskej republike, ktorú 19. júla 2018 predložil Súdu podľa článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor") slovenský štátny občan, pán Miroslav Maslák (ďalej len "sťažovateľ"), ktorý sa narodil v roku 1979, žije v Pružine a zastupoval ho pán R. Toman, advokát pôsobiaci v Nových Zámkoch;
rozhodnutie notifikovať námietky týkajúce sa zadržania sťažovateľovho listu ústavom na výkon trestu odňatia slobody, absenciu prístupu k súdu a neexistenciu účinných prostriedkov nápravy vláde Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") zastúpenej jej zástupkyňou, pani M. Bálintovou, a vyhlásiť zvyšok sťažnosti za neprijateľný;
stanoviská strán;
rozhodnutie zamietnuť námietku vlády proti preskúmaniu sťažnosti výborom;
po prerokovaní na neverejnom zasadnutí 4. apríla 2023,
vyhlasuje nasledovný rozsudok, ktorý bol prijatý v tento deň:
PODSTATA PRÍPADU
1. Posudzovaný prípad sa týka zadržania listu sťažovateľa, ktorý vykonáva trest odňatia slobody, adresovaného inému odsúdenému. List bol zadržaný ústavom na výkon trestu z dôvodu jeho hanlivého obsahu.
 
2. Medzi 15. júlom a 1. decembrom 2016 sťažovateľ vykonával časť trestu odňatia slobody v ústave v Ilave.
 
3. Dňa 7. novembra 2016 sťažovateľ napísal list inému odsúdenému umiestnenému v inom ústave na výkon trestu odňatia slobody, príslušná časť ktorého znela takto:
"... Plním si občiansku povinno
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).