Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Július VERČIMÁK proti Slovenskej republike

rozhodnutie z 28. septembra 2023 k sťažnosti č. 56978/21 pre namietané porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na primeranú dĺžku súdneho konania)

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc 28. septembra 2023 vo výbore v zložení:

Krzysztof Wojtyczek, predseda,
Letif Hüseynov,
Ivana Jelić, sudcovia,

a Viktoriya Maradudina,
úradujúca zástupkyňa tajomníka sekcie,
berúc do úvahy uvedenú sťažnosť podanú 19. novembra 2021,
berúc do úvahy stanovisko predložené dotknutou vládou a následné stanovisko k nemu predložené sťažovateľom,
po prerokovaní, rozhoduje takto:
SKUTKOVÝ STAV A KONANIE
1. Údaje o sťažovateľovi sú uvedené v priloženej tabuľke.
 
2. Sťažovateľa zastupoval pán P. Ličák, advokát pôsobiaci v Kapušanoch.
 
3. Námietky sťažovateľa podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru týkajúce sa neprimeranej dĺžky civilného konania boli oznámené vláde Slovenskej republiky (ďalej len "vláda").
 
4. Dňa 29. decembra 2010 sťažovateľ podal na Okresnom súde Prešov žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia (konanie sp. zn. 8C/255/2010). Podľa vlády sa 13.septembra 2011 uskutočnilo pojednávanie, na ktorom žalovaný požiadal o prerušenie konania, očakávajúc výsledok súvisiaceho konania, s čím sťažovateľ súhlasil. Uznesením z 30. septembra 2011 bolo konanie prerušené a priebeh súvisiaceho konania bol pravidelne monitorovaný. Po to
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).