Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. JUDr. Rastislav Funta, Ph.D., LL.M.

Dell Technologies; národný právny expert College of Europe/Európska Komisia; prorektor pre medzinárodné vzťahy a legislatívu, Vysoká škola Danubius

Počet článkov autora: 3


Elektronické údaje o polohe osoby z pohľadu GDPR

  Podľa čl. 4 GDPR sa údaje o polohe výslovne uvádzajú ako faktor, na základe ktorého možno osobu priamo alebo nepriamo identifikovať, a preto sa označujú ako "identifikátor" osobných údajov. Príspevok sa snaží posúdiť, či je ochrana súkromia pod...

Fúzie a ich vplyv na osobné údaje spotrebiteľov v dimenziách práva Európskej únie

Autor sa vo svojom príspevku zaoberá problematikou možného porušovania hospodárskej súťaže v dôsledku získavania osobných údajov spotrebiteľov/zákazníkov pri zlučovaní spoločností najmä v prostredí internetu. Autor poukazuje aj na rôzne rozhodnuti...

Obchodovanie s osobnými údajmi z pohľadu hospodárskej súťaže (essential facility)

Digitalizácia a rýchly technologický vývoj ovplyvňujú hospodárske subjekty, spotrebiteľov a jednotlivcov. Otázkou je, či a ako by sa doktrína základných zariadení (essential facility) mala uplatňovať na údaje o používateľoch na online platformách....