Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. JUDr. Rastislav Funta, Ph.D., LL.M.

Dell Technologies; národný právny expert College of Europe/Európska Komisia; prorektor pre medzinárodné vzťahy a legislatívu, Vysoká škola Danubius

Počet článkov autora: 2


Fúzie a ich vplyv na osobné údaje spotrebiteľov v dimenziách práva Európskej únie

Dátum: Autor/i: doc. JUDr. Rastislav Funta, Ph.D., LL.M. Rubrika: Štúdie Vydanie: 3/2020 Ročník: 2020

Autor sa vo svojom príspevku zaoberá problematikou možného porušovania hospodárskej súťaže v dôsledku získavania osobných údajov spotrebiteľov/zákazníkov pri zlučovaní spoločností najmä v prostredí internetu. Autor poukazuje aj na rôzne rozhodnuti...

Obchodovanie s osobnými údajmi z pohľadu hospodárskej súťaže (essential facility)

Dátum: Autor/i: doc. JUDr. Rastislav Funta, Ph.D., LL.M. Rubrika: Články Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Digitalizácia a rýchly technologický vývoj ovplyvňujú hospodárske subjekty, spotrebiteľov a jednotlivcov. Otázkou je, či a ako by sa doktrína základných zariadení (essential facility) mala uplatňovať na údaje o používateľoch na online platformách....