Online časopis

Elektronické údaje o polohe osoby z pohľadu GDPR

 

Podľa čl. 4 GDPR sa údaje o polohe výslovne uvádzajú ako faktor, na základe ktorého možno osobu priamo alebo nepriamo identifikovať, a preto sa označujú ako "identifikátor" osobných údajov. Príspevok sa snaží posúdiť, či je ochrana súkromia podporovaná predvolenými nastaveniami o polohe a získaním súhlasu používateľa (schválením všeobecných zmluvných podmienok), alebo či to namiesto toho spôsobuje, že používatelia nevedomky zdieľajú lokalizačné údaje prostredníctvom mobilných zariadení.
Art. 4 GDPR explicitly refers to location data as a factorby which a person can be identified, directly or indirectly, and is therefore referred to as the "identitier" of personal data. The article seeks to assess whetherprivacy is supported by default location settings and user consent (by accepting the general terms of service), or whether users unknowingly share location data via mobile devices.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.