Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Ľubomíra Šoltysová

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Počet článkov autora: 1


Formálna publicita zbierky listín katastrálneho operátu

Normatívna úprava zásady formálnej publicity katastra nehnuteľností už dlhšiu dobu v kontexte pokrokov v oblasti informačných technológií, ako aj v kontexte ochrany súkromia a osobných údajov, implikuje viaceré interpretačné polemiky. Autori v pre...