Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vojčík, P. a kol., Právo duševného vlastníctva.

Vojčík, P. a kol., Právo duševného vlastníctva.
Plzeň: Vydavateľ Aleš Čenek, s. r .o., 2012, 480 strán, ISBN 978-80-7380-373-5
Prof. JUDr.
Ján
Mazák
PhD.
Prvý generálny advokát Súdny dvor Európskej únie Luxembourg
Vo vydateľstve Aleš Čenek, s. r. o., Plzeň, nedávno vyšla publikácia od profesora Právnickej fakulty UPJŚ v Košiciach Petra Vojčíka a jeho spolupracovníkov, ktorá, so zreteľom na nedostatok takýchto diel v slovenskej právnickej spisbe, si zaslúži pozornosť recenzenta, hoci sami autori považujú túto knihu v podstate len za učebnicu.
Ako vyplýva zo základného zámeru autorov, v posudzovanej publikácii ide o učebnicu, ktorá ponúka ucelený text o práve duševného vlastníctve v kontexte vnútroštátnej úpravy, medzinárodného práva a sčasti aj práva Európskej únie.
T
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).