Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.

Právnická fakulta UPJŠ Košice, Ústav medzinárodného a európskeho práva

Počet článkov autora: 6