Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Úloha a význam nesporovej právomoci medzinárodných súdnych a mimosúdnych orgánov v súčasnom medzinárodnom práve

KLUČKA, J.: Úloha a význam nesporovej právomoci medzinárodných súdnych a mimosúdnych orgánov v súčasnom medzinárodnom práve. Právny obzor, 105, 2022, č. 2. s. 112 – 123.

https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2022.2.02

The role and importance of the non-contentious juridictions of international judicial and non judicial bodies in current international law. Against the background of globalization of international society and institutionalization (judicialization) of international law in the last quarter of 20th century paper analyses their impact on the traditional individual means of interpretation of international treaties.Taking into account their potential disadvantages the attention is mainly paid to the means able to reduce and/or prevent the the eventual risks resulting from individual interpretation of treaties.The talk si about different interpretive procedures functioning within a number of regional organizations through judicial and non-judicial bodies..Regardless of their procedural and other specifics (preliminary rulings procedures,advisory jurisdiction of judicial and nonjudical bodies) their final outcomes provide autoritative interpretation of international treaties and/or legal orders of international organizations. The regional law makers however confirm different approach with respect of the binding nature of interpretive findings of these bodies,their eventual erga omnes effects as well as their different level of rigidity.These differences result f.e. from various models of intergovernmental and supranational integration and the will of member state to adopt legislative measures able to guarantee uniform interpretation of regional legal rules. The interpretive jurisdiction of international judicial and non-judicial treaty based bodies is however without prejudice to the application of individual and consensual means of interpretation regulated either in the text of a valid international agreements or in a later concluded „interpretative“ subsequent agreement and/or subsequent application practice (Article 31 (3) (a) and (b) of the Vienna Convention on the Law of Treaties.

Key words: interpretive jurisdiction of international judicial and other bodies, measures for reducing different interpretation and/or subsequent divergent practice of international law and legal orders of international organizations, specificities and different models of the interpretive proceedings

Prvé desaťročia minulého storočia boli okrem iného charakterizované vytvorením prvých medzinárodných súdnych orgánov, akými boli Stály dvor medzinárodnej spravodlivosti (SDMS - 1921) a Stály arbitrážny dvor (SAD - 1907). Ich vznik bol vnímaný ako prostriedok mierového riešenia medzinárodných sporov, pretože v čase ich vzniku neexistovalo pravidlo medzinárodného práva zakazujúce použitie sily na riešenie sporov.
"Ideologicky" bol ich vznik podporovaný svetovým mierovým hnutím, ktoré požívalo veľkú intelektuálnu a politickú
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).