Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Radovan Pala, PhD., LL.M

Počet článkov autora: 2


Správa a riadenie obchodných spoločností počas pandémie COVID-19

Dátum: Autor/i: JUDr. Branislav Pospíšil, PhD. Rubrika: Články Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

Pandémia ochorenia Covid-19 vyvolaného koronavírusom SARS-CoV-2 predstavuje obrovský šok pre ekonomiku a pre fungovanie podnikateľských subjektov. Prináša so sebou riziká, ako je kríza dopytu, druhotná platobná neschopnosť, obmedzená schopnosť pln...

Zmluva o výkone funkcie a odborná starostlivosť orgánov obchodných spoločností podľa návrhu novelizácie Obchodného zákonníka

Dátum: Autor/i: JUDr. Branislav Pospíšil, PhD. Rubrika: Články Vydanie: 1/2019 Ročník: 2019

Navrhovaná novelizácia Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka zamýšľa podstatným spôsobom zasiahnuť aj do právnej úpravy výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti a družstva. Autori analyzujú navrhovanú právnu úpravu a p...