Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Alžbeta Šišolák Némethová

Počet článkov autora: 1


Zápis a výmaz záložných práv v katastri po vykonaní dobrovoľnej dražby: právne a procesné aspekty

Pri vykonaní záznamu o vlastníckom práve k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností príklepom licitátora na dražbe na základe realizácie záložného práva prednostného veriteľa je potrebné do katastra nehnuteľností zapísať i zánik záložného práva ost...