Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Články

20 rokov mediácie na Slovensku: ciele a realita riešenia rodinných sporov

Kategória: Články Autor/i: Redakcia Legalisu

V dňoch 15. - 16. 3. 2024 sa uskutočnila v Bratislave V. medzinárodná konferencia: 20 ROKOV MEDIÁCIE NA SLOVENSKU: CIELE A REALITA RIEŠENIA RODINNÝCH SPOROV, ktorú zorganizovala Asociácia rodinných mediátorov Slovenska. Naša spoločnosť Wolters Kluwers SR s. r. o. bola partnerom tejto významnej udalosti. Účastníci zhodnotili konferenciu ako veľmi prínosnú. Každý jeden príspevok bol obohatením pre zástupcov profesií, ktorí sa podujatia zúčastnili. Medzi 150 prítomnými bolo 15 sudcov a koordinátorov, 50 mediátorov, 30 zástupcov UPSVaR, 20 advokátov, 10 psychológov, 10 zástupcov centier pre deti a rodinu, zástupcovia VÚDPaP, Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a rodiny, Úradu komisára pre deti.

Bolo nám cťou spolupodielať sa partnersky na tejto konferencii a už teraz sa tešíme sa na ďalší ročník.