Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Články

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Články - Marec 2024

Vecná neopodstatnenosť dovolania ako kategória jeho procesnej neprípustnosti (1. časť)

Kategória: Články Autor/i: Mgr. Adam Petrušek

Koncepcia mimoriadnych opravných prostriedkov definovaných v Civilnom sporovom poriadku, ktorý predstavuje ťažiskový kódex súčasnej civilnej procesualistiky, predstavuje poňatie základných atribútov nápravných mechanizmov v prípadoch pochybenia v ...