Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Články

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Články - 2024

Vecná neopodstatnenosť dovolania ako kategória jeho procesnej neprípustnosti (1. časť)

Kategória: Články Autor/i: Mgr. Adam Petrušek

Koncepcia mimoriadnych opravných prostriedkov definovaných v Civilnom sporovom poriadku, ktorý predstavuje ťažiskový kódex súčasnej civilnej procesualistiky, predstavuje poňatie základných atribútov nápravných mechanizmov v prípadoch pochybenia v ...

Krst knihy Medzinárodnoprávna ochrana osôb so zdravotným postihnutím a otvorenie výstavy Ľudské práva očami ľudí so zdravotným postihnutím

Kategória: Články Autor/i: Mgr. Elena Koritšánska

V Úrade komisára pre osoby so  zdravotným postihnutím (ÚKOZP) pokrstili významnú knihu Medzinárodnoprávna ochrana osôb so zdravotným postihnutím. Podujatie bolo zároveň vernisážou výstavy diel autorov so zdravotným postihnutím Ľudské práva očami ľ...