Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Články

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Články - November 2023

Zmluva o tichom spoločenstve a zmluva o združení ako nesubjektívne formy podnikania

Kategória: Články Autor/i: Mgr. Alžbeta Šišolák Némethová

Tak tiché spoločenstvo, ako aj združenie založené zmluvou o združení nie sú špecifickým typom obchodnej spoločnosti ani právnickou osobou a nemajú právnu subjektivitu. Obe predstavujú osobitný záväzkový vzťah sui generis.