Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Rastislav Bublák

Okresný súd Dolný Kubín; externý doktorand na Katedre trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Počet článkov autora: 1


K formulácii skutkovej vety pri trestných činoch súvisiacich s detskou pornografiou

Detská pornografia predstavuje celosvetový negatívny fenomén prejavujúci sa zneužívaním tých najzraniteľnejších obetí na sexuálne účely. Hoci sexuálne zneužívanie detí nie je javom novodobým, technologická evolúcia (najmä s príchodom internetu) vý...