Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

MS navrhuje nosenie tzv. telových kamier príslušníkmi ZVJS

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 20. júla (TASR) - Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) by mohli nosiť tzv. telové kamery na služobných rovnošatách. Vyhotovené obrazové a zvukové záznamy majú pomôcť k vyhodnocovaniu bezpečnostných incidentov. Vyplýva to z novely zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže z dielne Ministerstva spravodlivosti (MS) SR, ktorú v súčasnosti možno pripomienkovať.

"Obrazový a zvukový záznam možno kamerou na služobnej rovnošate vyhotovovať iba pri situáciách uvedených v zákone, keď je to nevyhnutné v záujme bezpečnosti, predchádzania nepokojom, protiprávnemu konaniu alebo na ochranu práv a slobôd iných," spresnilo ministerstvo v návrhu, ktorý je zverejnený na legislatívnom portáli slov-lex.sk.
Okrem iného má medzi takéto situácie patriť, ak obvinený, odsúdený alebo iná osoba marí alebo ohrozuje účel výkonu väzby, trestu odňatia slobody či detencie. Tiež pri prehliadke batožiny, veci a dopravného prostriedku. Rovnako aj v prípade podozrenia, "že osoba vstupujúca do objektov zboru a objektov detenčného ústavu alebo nachádzajúca sa v objektoch zboru a objektoch detenčného ústavu je pod vplyvom alkoholu, omamných látok, psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov".
Rezort spresnil, že nositeľ kamery nie je povinný vyhotovovať záznam počas celej služby, pretože úlohou kamier nie je kontrola činností nositeľa kamery, ale podpora jeho dôkaznej pozície pri možných sporných situáciách. "Rovnako však používanie kamery na služobnej rovnošate musí rešpektovať súkromie monitorovanej osoby," zdôraznil predkladateľ.
Návrh upravuje aj ustanovenia týkajúce sa sťažností obvineného a odsúdeného. Konkrétne rozširuje okruh osôb, ktoré budú môcť v mene väznenej osoby podávať sťažnosti, o blízke osoby a právnych zástupcov.
Účinnosť legislatívy je navrhovaná od januára 2023. Rezort spravodlivosti priblížil, že bola vypracovaná aj na základe odporúčaní verejnej ochrankyne práv a Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania.
 
 

© TASR. Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, videí a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.