Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

MS: Zveriť disciplinárnu právomoc jednotlivým právnickým stavom sa neosvedčilo

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 21. júna (TASR) - Zveriť disciplinárnu právomoc jednotlivým právnickým stavom, aby mohli autonómne regulovať správanie svojich členov, sa v aplikačnej praxi neosvedčilo. Uviedol to rezort spravodlivosti, ktorý predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR. Jeho cieľom má byť „odstránenie súčasného neefektívneho, v mnohých prípadoch až nefunkčného stavu disciplinárnych konaní“.

      „Cieľom návrhu zákona je preto upraviť a zjednotiť výlučne procesnoprávnu úpravu disciplinárneho konania vo veciach sudcov, prokurátorov, notárov a súdnych exekútorov pred Najvyšším správnym súdom,“ spresnilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR na legislatívnom portáli Slov-lex. Hmotnoprávna úprava má zostať naďalej súčasťou statusových zákonov.
      MS SR upozorňuje, že cieľom návrhu nie je prejavenie nedôvery voči jednotlivým právnickým stavom. „Práve naopak, predložený návrh zákona predpokladá úzku kooperáciu medzi Najvyšším správnym súdom a orgánmi, ktoré reprezentujú jednotlivé právnické stavy. Dotknuté stavovské organizácie budú disponovať návrhovým oprávnením, s využitím ktorého budú navrhovať svojich zástupcov ako nezávislých prísediacich do disciplinárnych senátov,“ dodali.
      Disciplinárne senáty by mali tvoriť traja sudcovia NSS SR a dvaja prísediaci z nesudcovského prostredia. „Buď prokurátori, súdni exekútori alebo notári, podľa toho, kto je disciplinárne obvineným,“ spresnili s tým, že disciplinárne konanie pred NSS SR je koncipované ako návrhové konanie a je nastavené ako jednostupňové s možnosťou jeho obnovy.
      Právna úprava má poskytovať záruky potrebné na to, aby bolo právo na spravodlivý proces riadne dodržané počas celého disciplinárneho konania. „Uvedené je potrebné vnímať aj v kontexte pomerne nedávnej minulosti, keď vysokí predstavitelia justície prostredníctvom zneužívania disciplinárnych konaní perzekvovali nepohodlných sudcov,“ spresnili.
      Ministerstvo upozorňuje, že časť otázok procesného charakteru vo vzťahu k disciplinárnej zodpovednosti súdnych exekútorov a notárov je v súčasnosti riešená v interných predpisoch komôr. „Od tohto konceptu sa upúšťa, čo vo výsledku povedie k tomu, že časť právnej úpravy pôvodne obsiahnutá v interných predpisoch bude povýšená na úroveň zákonnej úpravy tak, ako je tomu v prípade sudcov a prokurátorov,“ dodali.
      Účinnosť právnej úpravy sa navrhuje od 1. augusta 2021, keď má začať fungovať NSS SR. Pripomienkovať ho možno do 6. júla.

 

© TASR. Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.