Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Opatrenia k efektívnejšiemu fungovaniu obchodného registra

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Vláda dnes schválila „Návrh opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra“, ktorý na rokovanie predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Materiálom ministerstvo pod vedením Márie Kolíkovej plní ďalší záväzok z programového vyhlásenia vlády súvisiaci so zlepšovaním podnikateľského prostredia a v neposlednom rade aj so zlepšovaním postavenia Slovenskej republiky v hodnoteniach podnikateľov.

​Návrh opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra je vecný materiál, ktorý stanovuje plán legislatívneho, infomačno-technického a organizačného zabezpečenia nového systému obchodného registra tak, aby zodpovedal požiadavkám 21. storočia.

Ministerstvo má za cieľ vytvoriť nový informačný systém obchodného registra, ktorý plne nahradí  existujúce riešenie a zároveň pokryje všetky očakávané legislatívne a procesné zmeny súvisiace so službami obchodného registra a aktuálnymi potrebami modernizácie týchto služieb. Implementáciou nového informačného systému obchodného registra sa zabezpečí vytvorenie jednotného metodického a procesného biznis modelu agend obchodného registra ako aj integrácia systému so systémami centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností. Cieľom vytvorenia informačného systému obchodného registra je aj zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti e-Government služieb pre podnikateľov, ako aj zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme otvorených dát. Nový informačný systém obchodného registra tak zabezpečí transparentnosť, modulárnosť, prístupnosť, jednoduchosť navigácie či uniformitu celého obchodného registra.

Pre užívateľa resp. verejnosť by mal reformný zámer a projekt obchodného registra priniesť najmä nasledovné služby:

 • elektronický prístup ku všetkým verejným údajom z obchodného registra, vrátane zbierky listín, verejné údaje budú sprístupnené aj vo forme otvorených údajov,
 • pre záujemcov o sledovanie vybraných obchodných spoločností, napr. obchodných partnerov, bude možné nastaviť notifikácie o zmenách vo vybraných obchodných spoločnostiach,
 • zjednodušené online založenie spoločnosti s ručením obmedzeným s využitím formulárov zakladateľských dokumentov s nižším poplatkom pri jej registrácii,
 • lustráciu a možnosť rezervovania obchodného mena  na určitý čas,
 • nové členenie zapisovaných údajov – rozdelenie na zapisované údaje a preberané údaje,
 • zapracovanie automatizovaných notifikácií a varovaní v prípade neplnenia zákonom stanovených povinností zapisovaného subjektu v neverejnej časti obchodného registra (napríklad neukladanie účtovných závierok),
 • možnosť súčasného zápisu do obchodného registra a oznámenia o začatí podnikania – voľná živnosť,
 • obchodný register bude dostupný vo vybraných jazykoch Európskej únie.

Návrh opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra predpokladá, že registrovať budú okrem registrového súdu vo vymedzených veciach aj externí registrátori, ktorými budú notári a advokáti. Zvýši to pohodlie klientov obchodného registra, rýchlosť zápisov a odbremení registrové súdy.

Návrh tiež predpokladá zmenšenie počtu registrových súdov. Registrový súd by mal byť jeden.

Vykonanie opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra vyžaduje predloženie a schválenie nového zákona o obchodnom registri a vytvorenie nového informačného systému obchodného registra. Predpokladaný začiatok fungovania nového obchodného registra je od 1. januára 2023.

Do začatia fungovania nového systému obchodného registra bude potrebné zabezpečiť:

 • efektívnu opravu neaktuálnych údajov v obchodnom registri  a jednoznačnú identifikáciu osôb zapísaných v obchodnom registri (vrátane spoločníkov),
 • výmaz zapísaných osôb, ktoré si neplnia svoje zákonné povinnosti,
 • dokončenie  elektronizácie zbierky listín (listiny, ktoré ešte nie sú v elektronickej podobe).​