Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Povinné identifikačné údaje budú do ORSR doplnené automatizovane

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s registrovými súdmi vykoná automatizované doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra a odbremení tak podnikateľov. Potrebnej legislatíve dnes dala vláda zelenú.

Podľa novely  zákona o obchodnom registri  ešte z roku 2019 sú osoby zapísané v obchodnom registri povinné najneskôr do 30. septembra 2022 doplniť identifikačné údaje o všetkých osobách vystupujúcich v obchodnom registri v určitom právnom postavení, napr. ako spoločníci, či prokuristi.

Povinnosť si môžu  osoby splniť  najmä pri zápise iných zmien, pričom jeden návrh zmien sa spoplatňuje len 1-krát.

Vzhľadom na to, že môžu existovať aj podnikatelia, ktorí do 30. septembra 2022 nebudú robiť žiadnu inú zmenu zápisu alebo si chcú túto povinnosť splniť samostatne čo najskôr, vyhodnotili sme ako primerané, aby v prípade, ak ide len o doplnenie týchto údajov, boli od platenia poplatku oslobodení úplne. Takto sme to navrhli aj v predloženej novele zákona o obchodnom registri a zákona o súdnych poplatkoch, ktorú dnes ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predložila na rokovanie vlády a ministri ju odobrili.

S využitím údajov, ktoré má štát už k dispozícii, Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s registrovými súdmi vykoná automatizované doplnenie identifikačných údajov, a to najneskôr do 31. mája 2022. Nebude to však zrejme možné pri všetkých zapísaných osobách, keďže vedené údaje nemusia byť dostatočné na ich jednoznačnú identifikáciu. Ak sa však stotožnenie podarí, dostane zapísaná osoba najneskôr 31. mája 2022 oznámenie o doplnení údajov a od povinnosti doplnenia údajov bude oslobodená. V prípade, ak nepríde k automatizovanému doplneniu identifikačných údajov, zapísané osoby požiadajú o doplnenie týchto údajov podaním návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov. V prípade, ak sa návrh na zápis zmeny bude týkať len doplnenia týchto údajov, bude oslobodený od poplatku.

Účelom doplnenia údajov je, ​aby sa v budúcnosti pri zmenách údajov vyplývajúcich z iných evidencií mohol plne naplniť princíp 1-krát a dosť. Vďaka tomuto doplneniu bude možné preberať relevantné údaje o osobách z iných informačných systémov verejnej správy automatizovane. Ak sa teda napríklad spoločník presťahuje alebo spoločníčka zmení priezvisko, spoločnosť už nebude musieť podávať spoplatnený návrh na zmenu zapísaných údajov, ale pri zmene údajov evidovaných o nejakej osobe v registri fyzických osôb bude možné spracovať zmenu údajov o nej aj v obchodnom registri automatizovane.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. decembra 2021.