Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Prezidentka SR vymenovala Jána Šikutu do funkcie predsedu Najvyššieho súdu SR

Kategória: Aktuality Zdroj: Najvyšší súd SR

Bratislava, 20. máj 2020 – Ján Šikuta sa dnes oficiálne stal predsedom Najvyššieho súdu. Po úspešnej voľbe v Súdnej rade SR ho do funkcie vymenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Prioritou Jána Šikutu je očista justície a vybudovanie dôvery v Najvyšší súd.

Snahu o očistu justície vníma predseda Najvyššieho súdu Ján Šikuta, ako proces, ktorý musí byť riadený, premyslený a transparentný. Jednotlivé kroky chce zhrnúť v „Akčnom pláne očisty justície“, dokumente, ktorý má ambíciu diskutovať so širokou odbornou verejnosťou. „Otázka očisty justície a vybudovania dôvery v súdnictvo sa nevzťahuje len na Najvyšší súd. Túto tému je potrebné otvoriť širokej odbornej diskusii a koordinovať ju spoločne so Súdnou radou, s ministerkou spravodlivosti, s predsedom Ústavného súdu, predsedami krajských a okresných súdov, ako aj s generálnym prokurátorom. Je mimoriadne dôležité, aby sme o problémoch hovorili tak do vnútra, ako aj navonok a riešenia hľadali spoločne“, uviedol Ján Šikuta.

Ján Šikuta je sudcom Najvyššieho súdu od roku 2015. Venuje sa civilnému právu. Od roku 2016 je členom spoločnej pracovnej skupiny najvyšších súdov Českej a Slovenskej republiky pre zjednocovaciu Metodiku priznávania nemajetkovej ujmy. Je lektorom viacerých vzdelávacích národných a medzinárodných inštitúcií sudcov a prokurátorov (Justičná akadémie Slovenskej republiky, Justičná akadémia Českej republiky, Európska justičná vzdelávacia sieť európskych sudcov a prokurátorov).