Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Senát č. 11 sa v súvislosti s rozhodovaním vo veci odobratia bezpečnostnej previerky spoločnosti Bonul obráti na Súdny dvor Európskej únie

Kategória: Aktuality Zdroj: Najvyšší správny súd SR

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky zrušil zajtrajšie pojednávanie, na ktorom sa mal senát č. 11 zaoberať správnou žalobou podanou spoločnosťou BONUL, s.r.o (sp. zn. 25 Snr 1/2021). Súkromná bezpečnostná služba podala žalobu v súvislosti s rozhodnutím o odobratí bezpečnostnej previerky. Senát dnes prijal uznesenie, ktorým rozhodol o prerušení konania z dôvodu potreby podania prejudiciálnych otázok Súdnemu dvoru Európskej únie.
„Najvyšší správny súd Slovenskej republiky predkladá Súdnemu dvoru Európskej únie prejudiciálne otázky tykajúce sa výkladu článku 47 (Právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces) a článku 51 (Rozsah pôsobnosti) Charty základných práv Európskej únie. Podstatou týchto otázok je jednak rozsah aplikácie Charty, ako aj záruk v súdnom konaní, v ktorom sa preskúmavajú rozhodnutia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ a rozhodnutia Národného bezpečnostného úradu,“ uviedol predseda senátu Michal Novotný.

Zajtrajšie pojednávanie vo veci BONUL s.r.o. c/a Výbor Národnej rady SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ je odročené na neurčito. Nový termín pojednávania bude môcť senát Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky určiť až po obdržaní odpovede zo Súdneho dvora Európskej únie.

Uznesenie senátu č. 11 o prerušení konania bude po jeho písomnom vyhotovení zverejnené na webovom sídle Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.
 

Vo veci BONUL s.r.o. c/a Výbor Národnej rady SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ pojednáva senát č. 11 v zložení: predseda senátu Mgr. Michal Novotný; členovia senátu JUDr. Zdenka Reisenauerová; JUDr. Jana Hatalová, PhD.; JUDr. Pavol Naď; JUDr. Zuzana Šabová, PhD.