Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

ÚS SR zastavil konanie v časti zákona o verejnom zdraví, parlament ju zmenil

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Košice 30. júna (TASR) - Ústavný súd (ÚS) SR v stredu zastavil konanie v otázke ústavnosti vylúčenia práva na náhradu škody a ušlého zisku podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Parlament totiž danú časť zákona, ktorú na ÚS vlani napadla prezidentka SR Zuzana Čaputová, v máji tohto roku zmenil.

Za protiústavné prezidentka považovala ustanovenie, ktoré hovorilo, že "právo na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu vykonávania opatrení podľa tohto zákona, ktoré sa týkajú neurčitého počtu osôb, je vylúčené". Argumentovala, že Ústava SR zaručuje každému právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom štátnych orgánov.
ÚS 4. novembra 2020 prijal jej návrh na ďalšie konanie a zároveň pozastavil účinnosť daného ustanovenia.
Parlament v máji do zákona doplnil text, že „tým nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom podľa osobitného predpisu ani právo na primeranú náhradu za vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva".