Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Vladimír Ivančo

lokálny partner advokátskej kancelárie White & Case s.r.o.

Počet článkov autora: 1


K deklaratórnym účinkom zápisu zníženia základného imania s.r.o. do obchodného registra

Príspevok analyzuje problematické právne aspekty vyplývajúce z deklaratórnych účinkov zápisu zníženia základného imania s.r.o. do obchodného registra. Podľa názoru autorov ide o dlhodobo pretrvávajúci legislatívny lapsus v Obchodnom zákonníku. Okr...