Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva prijatých v období od 15. januára do 15. februára 2024 - Podchasov proti Rusku

rozsudok z 13. februára 2024 k sťažnosti č. 33696/19 pre porušenie článku 8 Dohovoru v kontexte povinnosti uchovávať údaje elektronickej internetovej komunikácie počas jedného roka na účely prípadného trestného konania
Sťažovateľ je ruský štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1981 a žije v meste Barnaul v Rusku. Bol užívateľom siete Telegram, aplikácie pre zasielanie správ, ktorú Rusko označilo ako "organizátora internetovej komunikácie". Prevádzkovateľ siete Telegram bol preto povinný na základe zákona uchovávať všetky komunikačné údaje na obdobie jedného roka a obsah komunikácie na obdobie šesť mesiacov a predkladať tieto údaje orgánom činným v trestnom konaní alebo bezpečnostným službám za okolností špecifikovaných zákonom, spolu s informáciami potrebnými na dešifrovanie elektronických správ v prípade, že boli zašifrované.
Sťažovateľ spolu s ďalšími 34 osobami napadol ustanovenie o povinnosti poskytovať tajnej službe záznamy komunikácie spolu s dešifrovacími kľúčmi na vnútroštátnych súdoch. Argumentoval tým, že poskytnutie dešifrovacích kľúčov tajnej službe FSB jej umožní dešifrovanie komunikácie všetkých užívateľov. Týmto bude porušené ich právo na rešpektovanie súkromného života a právo na súkromie ich komunikácie.
Žaloba bola vo všetkých stupňoch zamietnutá.
Sťažovateľ vo svojej sťažnosti namieta porušenie práva na rešpektovanie korešpondencie v zmysle
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).