Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR XIX/2020 (R 36/2017) ROZHODNUTIE (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 6. februára 2015, sp. zn. 1 Sža 5/2015)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 4/2017, s. 90 – 92.

V záujme presvedčivosti rozhodnutia o zaistení podľa § 88a ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z.z. pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v odôvodnení rozhodnutia správneho orgánu nesmie absentovať zmienka o takých skutočnostiach, ktoré by naplnenie citovaného zákonného účelu zaistenia dostatočne zrozumiteľne odôvodňovali (napr. na základe čoho vyvstala potreba zisťovania skutočností týkajúcich sa žiadosti o azyl, či išlo o súčinnosť s migračným úradom, prípadne na aké skutočnosti malo byť zisťovanie vykonané, resp. aké úkony si takéto zisťovanie ešte vyžiada), najmä ak je zrejmé, že cudzinec po tom, čo požiadal o azyl, už absolvoval v azylovom konaní vstupný pohovor.

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 6. februára 2015, sp. zn. 1 Sža 5/2015)


Krajský súd v K. potvrdil rozhodnutie č. PPZ-HCP-PO7-ZVC-57-028/2014 zo dňa 20.11.2014, ktorým bol navrhovateľ zaistený podľa § 88a ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z.z. pobyte cudzincov (ďalej len zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov) zaistil navrhovateľa dňom 20.11.2014 o 13:00 hod. na čas potrebný na rozhodnutie o jeho žiadosti o udelenie azylu na 60 dní - do 18.01.2015 na účel zistenia tých skutočností, na ktorých je založená jeho žiadosť o udelenie azylu, ktoré by bez zaistenia nebolo možné získať, najmä ak existuje riziko jeho úteku, a na výkon jeho zaistenia určil Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v S.

Predmetom odvolacieho konania bol rozsudok krajského súdu, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie odporcu o zaistení navrhovateľa podľa § 88a ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov.

Z odôvodnenia:

Vzhľadom na to, že odporca svoj postup pri zaistení navrhovateľa oprel o ustanovenie § 88a o

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).