Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

100 rokov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Pár slov na úvod
Časopis Právny obzor oslávil relatívne nedávno 100. ročník existencie. V júli 1917 vyšlo ešte v časoch monarchie prvé číslo tohto periodika pod redakciou Emila Stodolu.
1)
V priebehu 20. storočia sa skutočne stal akousi kronikou slovenskej právnej vedy. Na svojich stránkach dokumentoval nielen jej úspechy, ale zároveň bol svedkom zložitých období, ktorým boli slovenskí právnici vystavení. Počas celého tohto obdobia si uchoval mimoriadne pozitívny vzťah k Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá ho v októbri 2021 nasledovala v oslavách svojej storočnice. Právny obzor jej stál pri kolíske, keďže: "už v prvom čísle obnoveného Právneho obzoru roku 1920 bola slovenská právnická verejnosť informovaná o tom, že funkcionári novozaloženej Právnickej jednoty na Slovensku usilovne intervenujú na kompetentných miestach, aby na Univerzite Komenského, zriadenej roku 1919, sa urýchlene otvorila právnická fakulta."
2)
Aj vďaka výzvam slovenských právnikov, publikovaných v tomto časopise, bola Právnická fakulta Univerzity Komenského otvorená už v roku 1921. Následne pravidelne informoval o jej vývoji vo väčšom či menšom rozsahu.
3)
Prirodzenú spätosť tohto periodika s fakultou možno odôvodniť aj tým, že do roku 1973 predstavovala Právnická fakulta Univerzity Komenského jedinú slovenskú inštitúciu na výchovu právnikov. Nasledujúce riadky sa pokúsia aspoň o krátku rekapituláciu jej storočného vývoja, kým sama fakulta pri tejto príležitosti nevydá reprezentatívnejšiu publikáciu.
4)
1. Založenie Právnickej fakulty UK
Právnické vzdelávanie má v Bratislave stáročnú tradíciu. Ak sa obmedzíme na najnovšie dejiny,
5)
v roku 1784 tu začala pôsobiť právnická akadémia, ktorá sídlila najprv v bývalom kláštore klarisiek a neskôr našla sídlo v budove na Kapitulskej ulici pri Dóme sv. Martina. Oproti iným európskym krajinám malo Uhorsko trochu špecifický systém právnického vzdelávania. Pôsobili tu jednak právnické fakulty ako vedecké ústavy, ako aj právnické akadémie slúžiace na výchovu úradníkov. V 19. storočí na území Slovenska nepôsobila žiadna z právnických fakúlt. Preto Bratislavčania s veľkou radosťou uvítali prijatie zákona z roku 1912, ktorý v meste predvídal vznik novej Alžbetínskej univerzity. Dovtedajšia právnická akadémia poskytla to najlepšie zázemie na vznik právnickej fakulty, ktorá otvorila brány v roku 1914, pričom patrila medzi najlepšie vybudované súčasti novej univerzity.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).