Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

BELEŠ, A. Uchovávanie a oznamovanie údajov o elektronickej komunikácii.

Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2022, 280 s. ISBN 978-80-7160-637-6

Monografia rozoberá podrobnosti
uchovávania a oznamovania údajov o telekomunikačnej prevádzke
, ktoré v slovenskom právnom poriadku môžeme nájsť v ustanovení § 116 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku. Tento trestnoprocesný inštitút upravuje oznámenie, zistenie a prípadne aj uchovávanie údajov o telekomunikačnej prevádzke (tzv. metadát), teda informácií typu kto s kým, kedy, ako dlho a kde uskutočňoval komunikáciu prostredníctvom telekomunikačnej alebo počítačovej siete. Autor hneď v úvode poukazuje na to, že uchovávanie a oznamovanie údajov o telekomunikačnej prevádzke je
predmetom konfliktu práv
, konkrétne práva štátu na objasňovanie trestnej činnosti a práva na súkromie, resp. ochranu súkromného života dotknutých osôb. Monografia je teda v rámci prezentovanej problematiky zameraná najmä na konflikt garancií základných práv a slobôd s efektivitou trestného konania. Autor sa snaží čitateľovi predstaviť podrobnosti týkajúce sa rozporu ochrany bezpečnosti na jednej strane a ochrany základných práv a slobôd na strane druhej. Problematike sa autor nevenuje iba z pohľadu slovenského právneho poriadku, ale analyzuje ju komplexne, pomocou medzinárodných aj vnútroštátnych, trestných aj mimotrestných právnych predpisov, ktorých prostredníctvom vytvára komplexný a ucelený pohľad pre čitateľa.
Systematicky je habilitačná monografia členená na
päť kapitol
, z ktorých posledná je venovaná prezentovaniu záverov práce. Autor si v monografii stanovil aj
cieľ práce
a definoval aj základné
výskumné otázky
, na ktoré si zaumienil odpovedať prostredníctvom svojho vedeckého výskumu. Cieľom monografie bolo zistenie vplyvu práva Európskej únie (ďalej aj
) a medzinárodného práva na vnútroštátnu právnu úpravu uchovávania a oznamovania údajov o telekomunikačnej prevádzke s predikciou ďalšieho možného vývoja tohto
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).