Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Bratislavské právnické fórum 2019 - Princípy správania v justičnom prostredí - príležitosti a prekážky.

Bratislavské právnické fórum 2019 - Princípy správania v justičnom prostredí - príležitosti a prekážky.
Mgr.
Jakub
Neumann
Doktorand na Katedre teórie práva a ústavného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.
Piaty ročník konferencie bratislavské právnické fórum 2019, ktorý sa 14. februára konal na pôde Univerzity Komenského v bratislave, opätovne potvrdil, že výsledky názorovej konfrontácie zástupcov rôznych právnických profesií sú tým najbohatším zdrojom informácií. zvolenie workshopového, teda skôr neformálneho a priateľského štýlu vedenia sekcie Princípy správania v justičnom prostredí - príležitosti a prekážky, zameranej na tému sudcovskej etiky, ponúklo skutočne rôznorodé príspevky účastníkov. O tom, že prítomní nebrali svoju účasť len ako "povinnú jazdu", svedčí aj dlhotrvajúca diskusia pokračujúca aj po oficiálnom ukončení programu konferencie. v tomto smere preto treba aj touto formou opätovne vyzdvihnúť prítomnosť hostí, ktorí si cestu na bratislavské právnické fórum našli zo všetkých kútov Slovenska, a poďakovať sa im.
Uvádzanú sekciu otvorila k
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).