Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Čunderlík , Ľ. a kol.: Inovatívne a atypické modely správy majetku na finančnom trhu a súvisiace otázky. Praha; Leges, 2019, 184 s.

Kolektív autorov Katedry finančného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pod vedením prof. JUDr. Ľubomíra Čunderlíka, PhD., spracoval vedeckú kolektívnu monografiu tematicky zameranú na syntézu a analýzu aktuálnych poznatkov o vybraných finančných inováciách v oblasti správy majetku na finančnom trhu, pričom neobišiel ani klasické modely správy majetku na finančnom trhu, modely správy majetku všeobecne či pohľad na súvisiaci historický kontext.
Monografia je výstupom grantového projektu VEGA č. 1/0440/17 s názvom Inovatívne formy tvorby peňažných fondov a ich prevodov. Je prehľadne štruktúrovaná na všeobecnú časť zaoberajúcu sa tradičnými modelmi správy majetku, zvyčajnými spôsobmi investovania na finančnom trhu či recentným vývojom dohľadu nad finančným trhom; a osobitnú časť venovanú inovatívnym a atypickým modelom správy majetku na finančnom trhu, peer to peer lendingu ako inovatívnej forme financovania, špecifikám fungovania crowdfundingu v Ruskej federácii, financo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).