Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Damohorský, M. a kolektív, Právo životního prostredí

Damohorský, M. a kolektív, Právo životního prostredí.
2. doplnené a rozšírené vydanie - Praha: CH . Beck, 2007, 599 strán.
JUDr.
Linda
Wáclavová
odborný asistent na Právnickej fakulte TU v Trnave, katedra Správneho práva, finančného práva a práva životného prostredia
Ochrana životného prostredia má budúcnosť, pretože bez ochrany životného prostredia žiadna budúcnosť nie je." Tato jednoduchá, avšak o to výstižnejšia myšlienka prof. Dr. Michaela Kloepfera, uvedená v príhovore k prvému vydaniu a zopakovaná v úvode príhovoru k druhému vydaniu univ. prof. Dr. Ferdinandom Kersehneroín, presvedčí čitateľa hneď na začiatku, že prečítať si publikáciu, ktorú drží v ruke, má význam, keďže je v záujme každého z nás zabezpečiť budúcnosť nielen pre seba, ale aj pre deti našich detí.
Publikácia sa po už spomínaných úvodoch k prvému a druhému vydaniu aj spomínaných príhovoroch následne delí na všeobecnú a osobitnú časť. Skôr ako pristúpim k opisu obsahovej stránky samotnej publikácie uvádzam, že predmetná publikácia je aj napriek tomu, že je vydaná ako vysokoškolská učebnica, vhodná tak pre odbornú, ako aj laickú verjenosť, keďže autori v publikácii ako celku postupujú od všeobecných tém k témam osobitným a v samotných kapitolách čitateľom sprostredkúvajú tak všeobecné informácie týkajúce sa danej problematiky, ako aj komplexný prehľad tak národných, ako aj európskych právnych predpisov, prípadne medzinárodných zmlúv, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé zložky životného prostredia, o ktorých predmetná publikácia pojednáva,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).