Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Gajdošová, M. – Kerecman, P. – Ďuriška, Z. – Kušnír, J. – Hellenbart, V., Advokátske komory na Slovensku v rokoch 1875 – 1948. Bratislava : VEDA, 2018, 766 s., ISBN 978-80-224-1641-2

Jedným slovom udalosť. Takáto kniha ne­vychádza každý rok. Objavuje sa raz za jedno desaťročie. Šírkou spracovania, početnosťou archívnych dokumentov, ako aj prácou s litera­túrou je jedinečnou vo svojom odbore. Napísať recenziu na takúto publikáciu je umením, pre­sahujúcim možnosti niekoľkých strán, ktoré poskytujú právnické časopisy na uverejnenie recenzie. Na strane druhej je potrebné urobiť takejto výnimočnej publikácii náležitú prezen­táciu, tak sa o to pokúsim aspoň vo forme ano­tácie.

Autorský kolektív pod vedením dvoch skú­sených autorov z oblasti práva – Kerecman, P. – Gajdošová, M. – sa podujal na spracovanie veľmi ambiciózneho projektu – Advokátske komory na území Slovenska. Autori publikácie sa podujali ponúknuť čitateľovi obraz o vývoji organizácie samosprávnych advokátskych ko­môr na území Slovenska od ich počiatkov v roku 1875 až po ich prerušenie v roku 1948. Vývoj advokátskych komôr na našom území prešiel niekoľkými obdobiami, ktoré boli, pri­rodzene, ovplyvnené aj štátoprávnym vývojom v našej histórii. Tieto obdobia autori zoradili chronologi

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).