Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Giba, M. a kol., Ústavné právo.

Kolektív autorov z Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského - doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD., doc. JUDr. Marek Domin, PhD., doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD., JUDr. Kamil Baraník, PhD. LL. M., (v súčasnosti pôsobí na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici), PhD., pod vedením doc. JUDr. Mariána Gibu, PhD. - v polovici minulého roka predstavil novú učebnicu ústavného práva zameranú na ústavný systém Slovenskej republiky. Táto publikácia nahradila staršiu z roku 2014, ktorá sa síce venovala rovnakej oblasti, avšak dynamický vývoj slovenského ústavného systému z posledných rokov priniesol akútnu naliehavosť nového doktrinálneho rozpracovania problematiky slovenského ústavného práva pre potreby študentov právnických fakúlt. Učebnica pozostáva z dvanástich kapitol, ktoré sa venujú ústavnému a politickému vývoju Slovenska, úvodu do ústavného práva, takisto aj základným princípom slovenského konštitucionalizmu, ľudským právam a slobodám, Národnej rade Slovenskej republiky, problematike referenda, postaveniu a právomociam prezidenta SR, vláde SR, súdnej moci, územnej samospráve, voľbám a volebnému právu a orgánom ochrany práva.
Ako sme už spomenuli, táto učebnica je reakciou na dynamický vývoj slovenského ústavného práva z posledných rokov. Kolektív autorov v novej učebnici aktualizu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).