Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Hronský, M., Trianon - Vznik hraníc Slovenska a problémy jeho bezpečnosti (1918 - 1920)

Hronský, M., Trianon - Vznik hraníc Slovenska a problémy jeho bezpečnosti (1918 - 1920)
Bratislava: Veda, 2011, 685 strán. ISBN 9788022411837
Dr. h. c. prof. JUDr.
Jaroslav
Chovanec
CSc.
Katedra právnych a humanitných vied FMK UCM v Trnave
Publikácia z hľadiska štruktúry obsahuje úvod, päť kníh, z ktorých každá kniha má dve kapitoly a každá kapitola má niekoľko podkapitol. Publikácia je ukončená epilógom. Každá kniha má na konci svoj poznámkový aparát. Potom nasleduje zoznam použitej literatúry a prameňov, ktorý obsahuje Rukopisy, Dobovú tlač a Archívy (skratky). Publikácia obsahuje Summary v anglickom jazyku a na konci publikácieje uvedený Menný register. Štruktúra publikácie z hľadiska jednotlivých častí je nasledujúca:
Úvod, Kniha prvá: Slovensko v provizórnych hraniciach (1. Vznik Česko-Slovenska a maďarská politika na konci svetovej vojny, 2. Zložitý proces vojenského obsadzovania Slovenska a stanovenie jeho provizórnej hranice s Maďarskom), Kniha druhá: Mierové prípravy a rokovania (1. Česko-Slovenské východiská prípravy, memorandá o Slovensku a Slováci v mierovej delegácii, 2. Mierová konferencia o hranici Česko-Slovens
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).