Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Jan Hurdík, Petr Lavický, Systém zásad soukromého práva.

Jan Hurdík, Petr Lavický, Systém zásad soukromého práva.
Brno: Masarykova auniverzita, 2010, 197 strán
Prof. JUDr.
Ján
Švidroň
CSc.
Recenzované dielo je napísané s vysokou erudíciou, obsahuje množstvo nových teoretických poznatkov a je spracované veľmi kvalitne aj z metodologického hľadiska. Obsahuje celý rad originálnych aplikácií, ktoré sú ďalej využiteľné, osobitne v prebiehajúcich procesoch rekodifikácií súkromného práva, a to nielen v Českej republike, ale takisto v Slovenskej republike. Aj z toho hľadiska ponúka zaujímavé právne i iné komparácie. Ako jeho recenzent chcem zdôrazniť vysokú vedeckú kvalitu a mimoriadnu spoločenskú aktuálnosť posudzovaného diela. Prichádza v pravý čas do prostredia, v ktorom sa nepochybne stretne so širokým vedeckým a odborným záujmom.
Je totiž novšie už aj veľakrát vedecky konštatovanou skutočnosťou, že právo v štátoch, ktoré v uplynulých dvadsiatich rokoch prešli procesom transformácie, sa nachádza v kríze. Ukázalo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).