Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Jesenná škola práva 2017.

Jesenná škola práva 2017.
Mgr.
Dominik
Fabian
Interný doktorand na Katedre teórie práva a ústavného práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave;
JUDr.
Dominika
Kučerová
Interná doktorandka na Katedre trestného práva a kriminológie, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave;
Mgr.
Monika
Martišková
Interná doktorandka na Katedre dejín práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.
V dňoch 13. až 21. novembra 2017 sa uskutočnil dvadsiaty druhý ročník Jesennej školy práva. Podujatie sprostredkováva doktorandom a postdoktorandom zo Slovenska, z Čiech a Poľska aktuálne poznatky výskumov aj praktické skúsenosti. Účastníci Jesennej školy práva sa zúčastnili mnohých prednášok a diskusií odborníkov z rôznych právnych odvetví zo Slovenska i zahraničia. Všetkých spájala téma tohtoročnej jesennej školy
Rovnoprávnosť v rôznorodej Európe
. Diskutovalo sa nielen v prednáškovej miestnosti, ale aj pri obede či večeri, diskusie nadväzujúce na jednotlivé prednášky bolo možné počuť i široko-ďaleko v rámci voľného času. Osobitne sympaticky vyznela tá skutočnosť, že niektorí prednášajúci boli bývalými účastníkmi jesenných škôl, čo je predzvesťou dlhej budúcnosti tohto milého podujatia.
Jesennú školu práva 2017 otvoril prednáškou na tému
Rovnoprávnosť v podmienkach právneho pluralizmu
doktor Eduard Bárány. Rovnosť, rovnakosť, rovnoprávnosť, spravodlivosť. Pojmy, ktoré používame bežne, často nepoznajúc ich skutočný obsah. Práve vymedzenie týchto pojmov bolo podstatou prvej časti prednášky vedúcej k záveru, že nerovnosť ľudí robí ich rovnoprávnosť významnou a miera nerovnosti ľudí ju robí možnou. Odhalenie skutočného obsahu predmetných pojmov je obzvlášť problematické v dobe právneho pluralizmu. Rôzne právne poriadky a mocenské centrá ich tvorby súperia o pozíciu toho najsilnejšieho. Obeťou ich súperenia sa často stáva jednotlivec, strácajúci sa v chaose právnych predpisov, ktoré majú na jeho konanie protirečiace požiadavky. Pýtame sa preto spolu s doktorom Báránym:
Obstojí v kontexte právneho pluralizmu hierarchia právnych norie, alebo ide už len o fikciu udržujúcu sa na princípe zotrvačnosti?
Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky doktorka Ivetta Macejková prezentovala účastníkom konferencie tému
Rovnoprávnosť a ľudská dôstojnosť v judikatúre Ústavného súdu Slovenskej republiky
. Svoju prednášku rozdelila na tri tematické celky, a to
(i)
plenárne rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky týkajúce sa rovnosti a diskriminácie,
(ii)
senátne rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky týkajúce sa rovnosti a diskriminácie a
(iii)
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).