Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Kasinec, R., Šurkala, J.: Právne aspekty cenzúry československého filmu v období normalizácie.

2. preprac. a dopl. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, s. 180. ISBN 978-80-7160-590-4

"Niekedy nastane situácia, keď názory občanov spolu s ich slobodami a právami sú odstraňované. A vtedy musí nastúpiť na scénu umenie ako potrava pre dušu, ktorá dokáže slobodu prejavu zamaskovať do románu, divadelnej hry, piesne, básne či filmu. Umenie vtedy prekračuje svoje primárne poslanie (...). Stáva sa poslom zakázaných myšlienok, šíriteľom revolučných myšlienok, ktoré dokážu osloviť ohromné masy a vyprovokovať ich k činnosti."
1)
Tieto nadčasové myšlienky nachádzame v monografii dvojice známych autorov, ktorá sa rozhodla prepracovať svoje pôvodné dielo z roku 2017. jeho výsledkom je druhé a značne prepracované vydanie, ktoré v tomto texte recenzujeme.
Už len pri predbežnom pohľade a prelistovaní nového vydania upútajú čitateľa mnohé zlepšenia. Z formálneho hľadiska dostala monografia konečne klasický A5 formát. Zmeny sa dočkala tiež úprava štruktúry obsahu diela, ktoré je teraz prehľadne rozdelené na tri prepracované kapitoly.
Prvá kapitola sa venuje dvom ústredným pojmom, ktoré imanentne súvisia s problematikou zakázaných filmov, a to právom na slobodu prejavu a cenzúrou. Pri prvej menovanej kategórii - právo na slobodu prejavu - sa autori venujú jeho vymedzeniu a zakotveniu, a to s osobitným zreteľom na územie dnešnej SR. Musíme kvitovať, že autori nelipnú len na historických pozíciách, ale analyzujú aj dnešné ponímanie slobody prejavu vrátane jeho interpretácie Európskym súdom pre ľudské práva.
Druhým skúmaným fenoménom je cenzúra. Text sa začína vymedzením pojmu a jeho historickým vývojom, poukazujúc na skutočnosť, že nejde o nejaké nóvum dnešnej doby, ale o jav, ktorý od nepamäti sprevádza ľudskú spoločnosť. Autori zdôrazňujú fakt, že film od svojho vzniku bol kvôli voľbe námetu častým strojcom kontroverzie, čo je v monografii ilustrované na mnohých príkladoch.
Nás v diele upútal prípad filmu z roku 1903 s názvom
Electrocuting an Elephan
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).