Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Kerecman, Peter, Sloboda prejavu novinára a ochrana pred jej zneužitím.

Kerecman, Peter, Sloboda prejavu novinára a ochrana pred jej zneužitím.
Bratislava: Slovenský syndikát novinárov, 2009, 151 strán
JUDr.
Jozef
Vozár
CSc.
Peter Kerecman patrí k autorom, ktorí hneď po skončení právnickej fakulty začali publikovať v odbornej právnickej literatúre. Už ako 27-ročný vydal svoju prvú monografiu na náročnú multidisciplinárnu tému pod názvom Eutanázia, asistovaná samovražda - právne aspekty. Spôsob a najmä hĺbka spracovania tejto problematiky ukázali, že sa v právnickej literatúre objavil nový a talentovaný autor. Talent a prvotné nadšenie nestačí. Mnohí mladí autori po skončení právnickej fakulty sa púšťajú do publikačnej činnosti, ale žiaľ často po publikovaní niekoľkých článkov či monografie a dosiahnutia titulu PhD ich prvotné nadšenie opustí. Lákavé brány komercie a časové zaneprázdnenie s tým súvisiace často uzatvoria priestor pre ďalšiu publikačnú činnosť. To však neplatí o Petrovi Kerecmanovi. Jeho záujem pre vedeckú prácu je trvalý a je obdivuhodné, že popri advokátskej praxi, pôsobeniu v Tlačovej rade SR, ako aj vykonávaní externého poradcu Ústavného súdu SR si opätovne nachádza čas na ďalšiu publikačnú činnosť. V roku 2003 vydal monografiu pod názvom Novinári a sloboda tlače v rozhodnutiach ESĽP. O šírke jeho záujmu svedčí ďalšia publikácia Kapitoly z dejín advokácie, ktorá bola doteraz jeho poslednou. Okrem toho napísal viac ako 50 odborných článkov. Asi neprekvapí, že za svoju publikačnú činnosť bol v roku 2006 odmenený cenou Karola Plánka.
Publikačné aktivity autora sú širokospektrálne, pričom možno pozorovať, že problematika ochrany osobnosti a slobody prejavil je jeho "
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).