Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Krošlák, D. a kol., Ústavné právo.

Krošlák, D. a kol., Ústavné právo.
Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, 801 s., ISBN 978-80-8168-511-8.
JUDr.
Eduard
Korpáš
PhD.
Katedra teórie práva a ústavného práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.
Mgr.
Katarína
Kuklová
Interná doktorandka, Katedra teórie práva a ústavného práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.
Keď mi koncom minulého roka daroval kolega z katedry Daniel Krošlák učebnicu z ústavného práva, potešil som sa jej dvojako. Jednak ľudsky, lebo ňou zavŕšil náročné životné obdobie, a jednak kolegiálne, pretože ňou preukázal, že vie odborne veľa ponúknuť výučbe odvetvia práva, ktorej sa doposiaľ primárne nevenoval a tiež, že vie zostaviť a viesť vynikajúci tím odborníkov.
Prvý dojem, ktorý u čitateľa táto učebnica vyvolá, bude zrejme spojený s jej vonkajším vzhľadom. Je "hrubá". Počtom strán okolo ôsmich stovák sa isto medzi ostatnými učebnicami ústavného práva nestratí. Rozsa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).